گروه تلگرام بــــکـــس بــــهـــتــــریـــــنـــهــــا

👈حرف زشت ممنوع⛔️ . 👈+۱۸ ممنوع⛔ . 👈شاخ بازی هم ممنوع😝⛔ 👈تبلیغ ممنوع⛔️ 👈توهین کردن ممنوع⛔️ 👈پی رفتن خانوما = ریمو 😡 https://t.me/joinchat/IBSDUFJSV-iBGaE4jiK9Xw

اعضا
124
بازدید صفحه
3k
ارسالی توسط
x