لینک دونی ، گروه کده ، تبلیغات بزرگ تلگرام

قوانین : *ساعت ثبت لینک در کانال، 22 الی 24 روز بعد از دریافت لینک میباشد. ٭مواردی که ثبت نمیشود: -گروه وکانال های تبلیغات. -گروه وکانال ربات،ممبر،شماره مجازی،لایک،فالو ٭٭٭کانال شرایط: @linckdoonisharayet

اعضا
826
بازدید صفحه
187
ارسالی توسط