ربات تلگرام مسابقه کتابخانه و کافی نت آیت الله ادیب (ره)

این ربات صرفا جهت مسابقاتی که از طریق کانال تلگرامی کتابخانه و کافی نت آیت الله ادیب(ره) مطرح می شوند. طراحی شده است.

بازدید صفحه
1k
x