گروه تلگرام قاصدگ های اسمانی

تبلغ پست متن لینکدار🚫بی احترامی وبی ادبی توهین🚫بی حرمتی مسخره اقلیت ها❌حرف های سیاسی مطلقا❌پی وی با اجازه طرف☝شرایط سنی هم نداریم🐥دعواموانبینم👎

دسته بندی: اجتماعی
اعضا
115
بازدید صفحه
174
ارسالی توسط