گروه تلگرام حقوق سرباز معلمان

گروه جامعه سرباز معلم ایران پیگیری حقوق این قشر زحمت کش و مسایل مرتبط (غیر سیاسی) » سرباز معلمان، وظیفه حساس #معلمی برعهده دارند، به شان و جایگاه معلمی احترام بگذاریم. »حق جو و حق طلب باشیم لینک گروه: https://t.me/joinchat/BiBpPxShH8lytbSKlXp1Sw

دسته بندی: اجتماعی
اعضا
49
بازدید صفحه
160
ارسالی توسط