گروه تلگرام انجمن شرکت در چالش

نحوه کار : رئیس این گروه که من باشم در چالش های پولی شرکت میکنم سپس بنر خودم را در این کانال میفرستم شما باید به بنر سین بزنید و سپس به من مدرک نشان دهید پس از اینکه چک شد به نسبتی که سین زده شده پول برای ان شخص واریز میشود کاملا واقعی فقط 20 عضو میخام پس سریع تر

دسته بندی: اجتماعی
اعضا
2
بازدید صفحه
155
ارسالی توسط