گروه تلگرام كارآفريني و كسب و كار

گروه علمی وتشکیل شده از مطالب کسب وکاری وکارآفرینی و عضویت به شرت شرکت در پرسش و پاسخ های که اعلام می شود

اعضا
114
بازدید صفحه
296
ارسالی توسط