کانال تلگرام مشاغل ایران-استخدام به روز

کانال کاریابی مشاغل به روز شما را به کار دلخواه خود میرساند اگه دنبال منابع انسانی و پرسنل دلخواه خود هستید اگهی استخدام را در این کانال بگذارید

اعضا
10k
بازدید صفحه
1k
ارسالی توسط