پیج اینستاگرام Turkmen Soyli

فعال جامعه مجازی🌸 دنبال اهداف خاص🌸 ترویج فرهنگ تورکمن🌸 من از تبار مردانم٬ آری من ترکمنم ٬من از سرزمین رویاهای سبز آلام ودرد هستم

دسته بندی: اجتماعی
پست ها
34
دنبال کننده
1k
دنبال می کند
1k
بازدید صفحه
98
ارسالی توسط