پیج اینستاگرام اندیکا amp الیگودرز لربختیاری

﷽ (بُهونوم زیر بورگِ آسمونه) #گندلی تیره سبزعلیوند&چهارلنگ ممصالح#محمود_صالح زاگرس تبار🇮🇷 لرستان بزرگ لُربختیاری(خوزستان)

دسته بندی: موسیقی
پست ها
169
دنبال کننده
20k
دنبال می کند
1k
بازدید صفحه
168
ارسالی توسط